Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 
 

Free Software, Shareware & Web

18years
 

EUROPESOFTWARES 2023  Programvaruutgivare

 « Alltid bättre, Alltid enklare, Alltid billigare ... »

 Java | Asp.net | XML 

 Windows | Macintosh | Linux | Solaris 
Warning Sista minuten! Warning
OFFICIELLA VERSIONER: På grund av de många åtkomsterna till våra servrar har de gamla versionerna av programvaran inaktiverats. För att fortsätta använda vår programvara måste du installera den senaste versionen!

Forum Forum


  Download PDF   Felsökningsdokumentation för Java-programvara på högsta nivå https://www.java.com/   8u201 (Jre +++)
  7u80 (Jre ++)
  6u45 (Jre +)
https://www.java.com/

https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&s=---


1) varning
Programvaran finns tillgänglig i full version för gratis nedladdning på företagets webbplatser. Programvaran blir oanvändbar när 30-dagars gratis provperiod har löpt ut. Du måste köpa en licens för att fortsätta använda programvaran.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=1

2) Registrering av en programlicens
Respektera noggrant versaler och små bokstäver, bindestreck och var försiktig så att du inte lägger till utrymme i början eller slutet av licensen. Kopiera och klistra in licensinformationen i programvaran.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=2

3) Programvaruinstallation
Det kan vara nödvändigt att manuellt skapa programkortslängder på vissa operativsystem.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=3

4) Varning gällande licensvillkor
Blockering av licensen är minst viktig. Beroende på överträdelsens allvar kan användaren utsättas för mycket större påföljder från en böter på 100 000 euro eller en fängelsestraff på upp till 2 års fängelse.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=4

5) Varning mot piratkopieringstjänsten
Programvaran innehåller cookies som informerar oss om bedräglig användning av en av våra program. Detta varningsmeddelande ska tas väldigt seriöst! Dina uppgifter sparas på våra servrar. Men om du bestämmer dig för att snabbt få en licens för den olagligt installerade programvaran, raderas de inspelade uppgifterna om dig automatiskt. Vid otillbörlig användning av någon av vår programvara eller bristande överensstämmelse, genom att du överskrider antalet installerade licenser och inte köpt, är du ansvarig för alla kostnader som uppkommer, direkt och indirekt, orsakat av din olagliga användning.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=5

6) Varning gällande licensvillkor
När du installerar programvaran på en dator accepterar användaren villkoren i licensen och accepterar att följa dessa villkor. Om användaren inte respekterar antalet installerade stationer, kan din licens avbrytas omedelbart och utan föregående meddelande: din licens kommer att betraktas som pirat och blir oanvändbar. Användaren är skyldig att köpa en annan licens.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=6

7) Shareware
Shareware-läget är ett läge som låter dig testa programvaran i sin helhet i 30 dagar. Användaren har möjlighet att se till att programvaran är fullständig kompatibel i operativsystemet innan man förvärvar en licens. Det är tillrådligt att använda denna period helt, eftersom vi i händelse av problem aldrig kommer att återbetala en licens.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=7

8) Filosofi av vår programvara
Vår programvara har särprägeln att vara enkel samtidigt som de flesta funktionerna är tillgängliga för nybörjare som för datavetenskapens personal. Detta gör det möjligt för oss att öva de lägsta priserna på marknaden samtidigt som vi bibehåller den bästa kvaliteten.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=8

9) Öppnande av Paypal tvister
Vi strävar alltid efter att lösa tvister så fort som möjligt. Det är därför att undvika onödiga steg, det är bäst att vänta 2 till 3 dagar innan de förklarar en tvist till Paypal. Dessutom är tvisten öppen oftast efter felaktig hantering av köparen och stängs snabbt.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=9

10) Försäljning av EuropeSoftwares mjukvara
Vår webbplats är det enda sättet att förvärva en licens och programvaran kan endast köpas via nedladdning. Du kan betala licenserna med check eller kreditkort via vår partner Paypal. Paypal är ett pålitligt betalningssätt och används mer och mer över hela världen. Skapandet av ett Paypal-konto är inte obligatoriskt under en transaktion.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=10

11) Nya funktioner
Har du mjukvaruideer eller ett funktionsförslag för någon av våra program? Skicka e-post till vårt företag, vi kommer att studera dina idéer med intresse och skicka ett e-mail till vårt beslut.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=11

12) varning
Det är viktigt att göra regelbundna säkerhetskopior av dina ansökningsuppgifter! (XML)
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=12

13) Automatisk översättning av mjukvaruetiketter
Alla översättningar görs automatiskt av programvara. Eftersom maskinöversättning är en extremt komplex operation, är det möjligt att den översatta texten inte exakt motsvarar översättningen av den ursprungliga texten. För att korrigera detta problem, ta bara en enkel textredigerare och gör nödvändiga korrigeringar i motsvarande översättningsfil i programvarukatalogen. (XML / TRANSLATIONS_FRA.XML)
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=13

14) Varning gällande licensvillkor!
Användaren ansvarar för användningen av hans licens. Genom att köpa en licens accepterar den villkoren i licensen, förbinder användaren att inte överföra data från sin licens till en tredje part eller distribuera till ett stort antal personer på Internet.
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=14

15) Tillägg av ett språk efter eget val i programvaran
Programvaruhjälpfilerna är filer av typen HELP_XXX.HTML. För att lägga till ett språk, ha bara en av de översatta filerna.
 https://www.youtube.com/watch?v=h-qXA1lRRY8
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=17

16) Tillägg av ett språk efter eget val i programvaran
Alla översättningar finns i en fil av typen TRANSLATIONS_XXX.XML. För att lägga till ett språk, fyll helt enkelt filen LANGAGES.XML med XXX-koden och utför översättningarna i motsvarande TRANSLATIONS_XXX.XML-fil.
 https://www.youtube.com/watch?v=04IY0UoPK0c
 https://www.europesoftwares1.net/DOWNLOADS/TRANSLATIONS_XXX.XML.jar
 https://www7.europesoftwares.net/TRANSLATIONS-WITH-GOOGLE-MICROSOFT-API-KEY/
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=18

17) JAVA betalas för kommersiellt bruk (16 april 2022)
1) För kommersiell användning av en senare version i Java8u211 daterad den 16 april 2022 måste du nu betala en prenumeration ($2.50 per månad per dator). Affärsföretaget drar då nytta av Oracle-support, många uppdateringar och korrigeringar, installerade automatiskt.

2) För personligt bruk och under vissa andra förhållanden är JAVA gratis, men manuellt installerade uppdateringar är endast tillgängliga två gånger om året.
 https://www.oracle.com/java/java-se-subscription.html
https://www7.europesoftwares.net/forums/forums.aspx?LANGUAGE=SUE&i=234

Apple
Microsoft


Din annons i 140x95-format här

Advertising >>

E-post T'Chat Telefon e-support
Question Frågor / Svar Youtube Youtube

» Microsoft (Windows 11, Surface )

» Apple (MacOSX, IPAD)Din annons här

Advertising >>


EuropeSoftwares / SIRET 483 833 471 00012 / Alla rättigheter reserverade 2005 - 2023 / FRANCE

Visningar: 000000262